Өнертабыс патенті

Өнертабыс патенті

Патенттің 3 заты: каставадан дибутил сукцинатын дайындау әдісі, сукин қышқылын дайындауға тапиока шикізатын биоконверсиялау процесі және дибутил сукцинатын дайындау әдісі.

Пайдалы модельдерге арналған патенттер

Компанияда пайдалы модельдерге арналған тоғыз патент бар, соның ішінде PBS өндірісі үшін бітелуге қарсы поликонденсация құрылғысы, био негізіндегі сукин қышқылынан BDO өндірісі үшін мұнайды өлтіру қондырғысы, ыдырайтын пластмасса түйіршіктеу құрылғысы, PBS полиэфир өндірісі үшін конденсатор құрылғысы, үздіксіз био-негізделген сукин қышқылының бітелуіне қарсы буландырғыш құрылғы, -бутиролактон өнімдерінің жеңіл компоненттерін бөліп алуға арналған қондырғы, био-негізделген биотехнология бойынша БДО өндірісі үшін жеңіл мұнара қондырғысы, биохимиялық әдіспен сукин қышқылын өндіруге арналған түс өзгертетін колонна тетрагидрофуранды өндіруге арналған резервуарлық қондырғы.